Names

300+ Names For Samurai (2023)

300+ Names For Samurai (2023). Samurai warriors appear frequently in stories set in ancient Japan. These were highly trained individuals who acquired the same esteem as knights in Western medieval cultures. Although most people are unfamiliar with the Japanese language, this Samurai name can assist you.

Table of Contents

Names For Samurai

Name For Samurai

While the katana or similar swords were the most famous weapon of the Samurai, they were also well-versed in other weapons such as spears and bows. The sword is always regarded as the preferred weapon. The samurai names you will find here are appropriate for the demeanor that most people associate with these fearsome warriors.

Best Names For Samurai

Here is the list of best names for samurai:

 1. Abe Masakatsu
 2. Miyamoto Musashi
 3. Kataoka Mitsumasa
 4. Sanada Nobuyuki
 5. Sanada Komatsuhime
 6. Mori Ranmaru
 7. Taigen Sessai
 8. Takeda Nobushige
 9. Maeda Toshinaga
 10. Ii Naosuke
 11. Sakakibara Yasumasa
 12. Sanada Yukimura
 13. Reizei Takatoyo
 14. Shibata Katsuie
 15. Yagyū Munenori
 16. Matsudaira Katamori
 17. Saigō Masako
 18. Mori Yoshinari
 19. Miura Anjin
 20. Toki Yorinari
 21. Minamoto no Yoshitsune
 22. Takahashi Shigetane
 23. Sasuke Sarutobi
 24. Mori Tadamasa
 25. Minoro Takashi
 26. Yamanami Keisuke
 27. Yonekura Shigetsugu
 28. Mōri Terumoto
 29. Nagao Masakage
 30. Rokkaku Yoshiharu
 31. Inugami Nagayasu
 32. Toyotomi Hidenaga
 33. Arima Kihei
 34. Takeda Shingen
 35. Tani Tadasumi
 36. Hasegawa Eishin
 37. Ōta Dōkan
 38. Hosokawa Fujitaka
 39. Itō Hirobumi
 40. Shindou Hiroshii
 41. Konishi Yukinaga
 42. Kumagai Naozane
 43. Etō Shinpei
 44. Tokugawa Nariaki
 45. Kobayakawa Hidekane
 46. Dipshit Larry
 47. Yagyū Jūbei Mitsuyoshi
 48. Adachi Yasumori
 49. Kaneko Ietada
 50. Oda Nobutomo
 51. Hosokawa Gracia
 52. Tsukahara Bokuden
 53. Takasugi Shinsaku
 54. Oda Nobuhide
 55. Tachibana Dōsetsu
 56. Minamoto no Yorimitsu
 57. Shimazu Toyohisa
 58. Chiba Shusaku Narimasa
 59. Takeda Nobukatsu
 60. Sakai Tadakiyo
 61. Yamada Nagamasa
 62. Ishida Mitsunari
 63. Nakagawa Kiyohide
 64. Narita Kaihime
 65. Saigō Takamori
 66. Nene
 67. Akechi Mitsuhide
 68. Hasekura Tsunenaga
 69. Yamakawa Hiroshi
 70. Akai Terukage
 71. Uesugi Kagekatsu
 72. Kikkawa Hiroie
 73. Matsudaira Higo no Kami Katamori
 74. Yūki Hideyasu
 75. Minamoto no Mitsunaka
 76. Taira Masakado
 77. Oda Nobukatsu
 78. Katakura Shigenaga
 79. Sue Yoshitaka
 80. Shimazu Takahisa
 81. Chacha
 82. Niiro Tadamoto
 83. Takayama Ukon
 84. Matsudaira Nobutsuna
 85. Harada Nobutane
 86. Maeda Keiji
 87. Uesugi Kagetora
 88. Sakuma Morimasa
 89. Yasuke
 90. Kusunoki Masashige
 91. Collache, Eugène
 92. Ii Naomasa
 93. Shimazu Tadayoshi
 94. Mori Nagayoshi
 95. Bessho Nagaharu
 96. Minamoto no Tameyoshi
 97. Nagakura Shinpachi
 98. Sakai Tadatsugu
 99. Hayashizaki Jinsuke Shigenobu
 100. Toyotomi Hideyori

Unique For Samurai Name Ideas

Here is the list of unique samurai name ideas:

 1. Matsudaira Nobuyasu
 2. Toyotomi Hideyoshi
 3. Hōjō Ujiyasu
 4. Sakamoto Ryōma
 5. Kojima Toyoharu
 6. Miyoshi Masaga
 7. Iizasa Ienao
 8. Amago Yoshihisa
 9. Mōri Takamoto
 10. Maeda Matsu
 11. Sakai Tadashige
 12. Okunomiya Masaie
 13. Honda Tadakatsu
 14. Minamoto no Yorimasa
 15. Umezawa Michiharu
 16. Takenaka Shigeharu
 17. Gamō Katahide
 18. Nagao Tamekage
 19. Hatano Hideharu
 20. Ayame Kagekatsu
 21. Shima Sakon
 22. Oda Nobukata
 23. Adams, William
 24. Tachibana Ginchiyo
 25. Yanagisawa Yoshiyasu
 26. Fukushima Masanori
 27. Hijikata Toshizo
 28. Kuroda Kanbei
 29. Araki Motokiyo
 30. Sakai Tadayo
 31. Ryūzōji Takanobu
 32. Saitō Yoshitatsu
 33. Ōishi Kuranosuke
 34. Mōri Okimoto
 35. Oda Nobukiyo
 36. Shimazu Tadahisa
 37. Saitō Dōsan
 38. Kuroda Kiyotaka
 39. Oda Nobunaga
 40. Katagiri Katsumoto
 41. Chōsokabe Morichika
 42. Sassa Narimasa
 43. Escorial Herardo
 44. Chōsokabe Kunichika
 45. Ii Naoyuki
 46. Chōsokabe Motochika
 47. Fūma Kotarō (ninja)
 48. Date Masamune
 49. Rokkaku Sadayori
 50. Yamakawa Naoe
 51. Yanagawa Kenzaburo
 52. Harada Sanosuke
 53. Ii Naonaka
 54. Asakura Yoshikage
 55. Aoki Kazushige
 56. Araki Murashige
 57. Judge Ooka
 58. Ujiie Naotomo
 59. Kitamura Kansuke
 60. Hayashi Narinaga
 61. Minamoto no Yoshinaka
 62. Oda Hiroyoshi
 63. Miyoshi Masayasu
 64. Saigo Kiyokazu
 65. Shimazu Tadatsune
 66. Azai Sukemasa
 67. Niimi Nishiki
 68. Rusu Masakage
 69. Mōri Nagasada
 70. Gamō Ujisato
 71. Saigo Yoshikatsu
 72. Miura Yoshimoto
 73. Tozuka Tadaharu
 74. Yamada Arinobu
 75. Takechi Hanpeita
 76. Oda Nobutada
 77. Tachibana Muneshige
 78. Maeda Toshiie
 79. Ii Naotaka
 80. Amago Haruhisa
 81. Hōjō Ujimasa
 82. Yamanaka Yukimori
 83. Nagao Kagenobu
 84. Ikeda Tsuneoki
 85. Ogasawara Shōsai
 86. Miyoshi Yoshitsugu
 87. Aiou Mototsuna
 88. Adachi Kagemori
 89. Akao Kiyotsuna
 90. Horio Yoshiharu
 91. Date Shigezane
 92. Wada Shinsuke
 93. Hosokawa Tadaoki
 94. Minamoto no Noriyori
 95. Era Fusahide
 96. Pore Sufi
 97. Yamagata Masakage
 98. Sasaki Kojirō
 99. Itagaki Nobukata
 100. Niwa Nagashige

Names For Samurai

Name Ideas For Samurai

Here is the list of names for samurai:

 1. Shimazu Yoshihisa
 2. Jinbo Nagamoto
 3. Hōjō Masako
 4. Tōdō Takatora
 5. Nihonmatsu Yoshitsugu
 6. Hattori Hanzō (ninja)
 7. Manabe Akifusa
 8. Tokugawa Hidetada
 9. Azai Hisamasa
 10. Fuwa Mitsuharu
 11. Shimazu Yoshihiro
 12. Taira no Kiyomori
 13. Endō Naotsune
 14. Okada Izō
 15. Sakuma Nobumori
 16. Okita Sōji
 17. Sanada Masayuki
 18. Enjoji Nobutane
 19. Imagawa Yoshimoto
 20. Aochi Shigetsuna
 21. Maeda Toshitsune
 22. Takenaka Hanbei
 23. Andō Morinari
 24. Yamauchi Kazutoyo
 25. Mizuno Tadakuni
 26. Kannan Kumar
 27. Ii Naotora
 28. Doi Toshikatsu
 29. Ijuin Tadaaki
 30. Tokugawa Ieyasu
 31. Matsudaira Motoyasu
 32. Ōtomo Sōrin
 33. Kakeda Toshimune
 34. Miyoshi Nagayuki
 35. Saito Musashibō Benkei
 36. Kawakami Gensai
 37. Ōtani Yoshiharu
 38. Sanada Akihime
 39. Sagara Taketō
 40. Uesugi Kenshin
 41. Ōtani Yoshitsugu
 42. Minamoto no Yoshitomo
 43. Ōkubo Toshimichi
 44. Omy Yoshika
 45. Sogo Nagayasu
 46. Matsudaira Tadayoshi
 47. Saitō Hajime
 48. Watanabe no Tsuna
 49. Naoe Kanetsugu
 50. Katō Kiyomasa
 51. Honda Tadatomo
 52. Ii Naozumi
 53. Miyoshi Moriyata
 54. Mōri Motonari
 55. Ankokuji Ekei
 56. Hirate Masahide
 57. Iwanari Tomomichi
 58. Kobayakawa Hideaki
 59. Yamaoka Tesshū
 60. Naoe Kagetsuna
 61. Enomoto Takeaki
 62. Watanabe Kazan
 63. Isshiki Fujinaga
 64. Azai Nagamasa
 65. Araki Muratsugu
 66. Ii Naomori
 67. Imai Kanehira
 68. Miyoshi Kazuhide
 69. Maeda Nagatane
 70. Shimada Ichirō
 71. Akiyama Nobutomo
 72. Matsudaira Teru
 73. Ukita Naoie
 74. Oda Nobuyasu
 75. Ukita Okiie
 76. Katakura Kojūro
 77. Miyoshi Chōkei
 78. Shimazu Katsuhisa
 79. Yamakawa Kenjirō
 80. Ōuchi Yoshitaka
 81. Uyama Hisanobu
 82. Nakaoka Shintarō
 83. Imagawa Ujizane
 84. Tokugawa Yoshinobu
 85. Matsuo Bashō
 86. Baba Nobufusa
 87. Kobayakawa Takakage
 88. Yasumero Kenshin
 89. Kido Takayoshi
 90. Takeda Katsuyori
 91. Rokkaku Yoshikata
 92. Ii Naoaki
 93. Matsudaira Sadanobu
 94. Matsunaga Hisahide
 95. Magome Kageyu
 96. Serizawa Kamo
 97. Murai Sadakatsu
 98. Inaba Yoshimichi
 99. Tochimitsu Gantyoki
 100. Akahori Chohichi
 101. Moniwa Yoshinao
 102. Hitotsubashi Keiki
 103. Harada Naomasa
 104. Torii Mototada
 105. Usami Sadamitsu
 106. Takayama Justo
 107. Niwa Nagahide
 108. Chōsokabe Nobuchika
 109. Minamoto no Yoshimitsu
 110. Jonas Tönse
 111. Hotta Masatoshi
 112. Hōjō Tokimune
 113. Honganji Kennyo
 114. Minamoto no Yoshiie
 115. Aokage Takaakira
 116. Arai Hakuseki
 117. Minamoto no Yoritomo
 118. Kuwana Tarozaemon
 119. Nagao Harukage
 120. Kimotsuki Kanetsugu
 121. Matsunaga Hisamichi
 122. Yamada Arinaga

Also Read: Female Viking Names

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button